ویرجیل ویدریش

گفت‌و‌گو با ویرجیل ویدریش

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4

درباره‌ی ساخت فیلم (Fast Film 2003)