ویتوریو دسیکا

«دزد دوچرخه» ویتوریو دسیکا

/%D8%AF%D8%B2%D8%AF-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7

تحلیل فیلم دزد دوچرخه اثر ویتوریا دسیکا به قلم بهزاد عشقی