نیکولا تسلا

نورِ جهان تسلا

/%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7

نیکولا تسلا، این دانشمند افسرده و متوهم، در نهایت عاشق یک کبوتر شد.