لوئیس بونوئل

یک بیانیه

/%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87

از لوئیس بونوئل