سینمای مستقل

سینمای مستقل چیست؟

/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سینمای مستقل در مقابل سینمای مین استریم