سونیا سنجری

فیلم کوتاه «پستانداران»

/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86

فیلمبرداری فیلم کوتاه «پستانداران» با نویسندگی و کارگردانی «محمدرضا شیروان» و تهیه‌کنندگی «مسعود حکم‌آبادی» به اتمام رسید.