خاطره نگاری

گفت‌و گو با یوناس مکاس

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B3

نمی‌دانم چرا فیلم می‌سازم. این یک وسواس است.