اکسپرسیونیست

چرا سینمای صامت!

/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA

دورانی که سینما تنها با اتکا به تصویر مردم را جادو می‌کرد.