آندره بازن

سینمای علمی و تحقیقاتی ژان پَنلوه

/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D9%84%D9%88%D9%87

وقتی میکروب‌ها در نقش ستاره ظاهر می‌ شوند.


نظريه مؤلف

/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85-%D9%84%D9%81

خلاصه ای از نظريه مؤلف از آندره بازن


«اومبرتو دِ» ویتوریا دسیکا

/%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7

نوشته ی آندره بازن


بازن و چاپلین

/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86

عنصر اساسي كار چاپلين رابطه او با ماشين است.


آندره بازن کیست؟

/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA

مروری بر زندگی آندره بازِن، روشنفکر، نظریه پرداز و منتقد فیلم فرانسوی


میزانسن؟

/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%86

کارکرد میزانسن در رئالیسم و عناصر آن، بازن در مقابل آیزنشتان