به عنوان فیلمنامه نویس


1944               عذاب ها / ساخته ی آلف شوبرگ

1947               زن بی چهره / ساخته ی گوستاف مولاندر

1948               شهوت / ساخته ی گوستاف مولاندر

1951               جدایی / ساخته گوستاف مولاندر

1961               باغ خوشی ها / ساخته ی آلف کیه کین

1970               دروغ / ساخته ی آلن بریجز

1992               بهترین نیات / بیله آگوست

1992               بچه ی یک شنبه / ساخته ی دانیل برگمان

1996               گفت و گوهای خصوصی / ساخته ی لیو اولمان

2000               خیانتکار / لیو اولمانبه عنوان کارگردان


1946               بحران / فیلمنامه: اینگمار برگمان، بر اساس نمایشنامه ی لِک فیشر


1946               بر عشقمان باران می بارد / فیلمنامه: اینگمار برگمان و هربرت گره ونیوس،

                       بر اساس نمایشنامه اسکار براتن


1947               کشتی ام عازم هندوستان / فیلمنامه: اینگمار برگمان،

                        بر اساس نمایشنامه ی مارتین سودرهایلم


1948               موسیقی در تاریکی / فیلمنامه: داگمار اد کوئیست، بر اساس رمانش با همین نام


1948               بندرگاه / فیلمنامه: اینگمار برگمان و اوله لانسبرگ


1949               زندان / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1949               عطش / فیلمنامه: هربرت گره ونیوس،

                       بر اساس مجموعه داستانی به همین نام از بیر گیت تِن گروت


1950               به سوی لذت / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1950               این نمی تواند این جا رخ دهد / فیلمنامه: هربرت گره ونیوس،

                       بر اساس رمان والده مار برو گر


1951               میان پرده ی تابستانی / فیلمنامه: هربرت گره ونیوس،

                       بر اساس داستان کوتاهی ار اینگمار برگمان به نام ماری


1952               رازهای زنان / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1953               تابستانی با مونیکا / فیلمنامه: اینگمار برگمان و پی. اِی. فو گلستروم،

                       بر اساس رمانی از فو گلستروم


1953               خاک اره و پولک / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1954               درسی از عشق / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1955               رویاها / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1955               لبخند های شبی تابستانی / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1957               مهر هفتم /فیلمنامه: اینگمار برگمان،

                       بر اساس نمایشنامه ی خودش نقاشی جنگل


1957               توت فرنگی های وحشی / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1958               در آستانه ی زندگی / فیلمنامه: اینگمار برگمان  اولا ایزاکسون،

                        بر اساس استان کوتاه او


1958               چهره / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1960               چشمه باکره / فیلمنامه: اولا یزاکسون،

                       بر اساس افسانه ای از قرن چهاردهم


1960               چشم شیطان / فیلمنامه: اینگمار برگمان،

                       بر اساس نمایشنامه ی رادیویِ اولف بانگ


1961               از ورای آینه / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1963               نور زمستانی / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1963               سکوت / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1963               تمام این زنان / فیلمنامه: اینگمار برگمان و ارلاند یوزفسون


1965               پرسونا / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1968               ساعت گرگ و میش / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1968               شرم / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1969               مراسم / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1969              مصائب آنا / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1971               تماس / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1973               فریادها و نجواها / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1973               صحنه هایی از یک ازدواج / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1975               فلوت سحرآمیز / فیلمنامه: اینگمار برگمان،

                       بر اساس اپرای موتسارت


1976               رو در رو / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1977               تخم مار / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1978               سونات پاییزی / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1980               از زندگی عروسکان خیمه شب بازی / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1982               فانی و الکساندر / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1984               پس از تمرین / فیلمنامه: اینگمار برگمان


1998               در حضور یک دلقک / فیلمنامه: اینگمار برگمان


2003               ساراباند / فیلمنامه: اینگمار برگمان


از کتاب سینماگران بزرگ، اینگمار برگمان.