یان شوانکمایر فیلمساز سورئالیسم جمهوری چک است.

او در ۱۹۳۴ به دنیا آمده است و همچنان در پراگ در حال فیلمسازی است.


ـ آندره برتون نمی‌گفت «نقاشی سورئالیستی» بلکه می‌گفت «سورئالیسم در نقاشی». به همان شیوه من از سورئالیسم در فیلم صحبت می‌کنم. سورئالیسم، روان‌شناسی‌ست، فلسفه است و راهی معنوی است اما زیبایی‌شناسی نیست. سورئالیسم علاقه‌ای به خلق زیبایی ندارد.