1. مردی با دوربین فیلمبرداری (۱۹۲۹) - ژیگا ورتوف


2. اورفئوس (۱۹۵۰) - ژان کوکتو


3. جانی گیتار (۱۹۵۴) - نیکلاس ری


4. سفر به ایتالیا (۱۹۵۴) - روبرتو روسلینی


5. خیابان شرم (۱۹۵۶) - کنجی میزوگوچی


6. چهل تفنگ (۱۹۵۷) - ساموئل فولر


7. جیب‌بر (۱۹۵۹) - روبر برسون


8. زندگی و دیگر هیچ... (۱۹۹۲) - عباس کیارستمی


9. فهرست شیندلر (۱۹۹۳) - استیون اسپیلبرگ


10. چهارصد ضربه (۱۹۵۹) - فرانسوا تروفو