بچه‌ها ۱۹۹۵
(Kids)،
لری کلارک

همشهری کین ۱۹۴۱
(Citizen Kane)،
اورسن ولز

طلوع: آواز دو انسان ۱۹۲۷
(Sunrise: A Song of Two Humans)،
فریدریش ویلهلم مورنائو

شکوفه‌های پرپر یا مرد زرد پوست و دختر ۱۹۱۹
(Broken Blossoms or The Yellow Man and the Girl)،
دیوید وارک گریفیث

تانگوی شیطان ۱۹۹۴
(Sátántangó)،
بلاتار

آخرین بازمانده‌های انگلستان ۱۹۸۷
(The Last of England)،
درک جارمن

داستان پام بیچ ۱۹۴۲
(The Palm Beach Story)،
پرستون استرجیس

نیویورک، جز به کل ۲۰۰۸
(Synecdoche, New York)،
چارلی کافمن