۱- پیکسوت ۱۹۸۰

هکتور بابنکو


۲- زمین‌های لم‌یزرع 1973

ترنس مالیک


۳- روزهای بهشت 1978

ترنس مالیک


۴- زندگی اشرافی ۱۹۷۲

جان هیوستون


۵- اشتروشک ۱۹۷۷

ورنر هرتسوک


۶- کُشتنِ دلالِ چینی ۱۹۷۶

جان کاساوتیس


۷- زنی تحت تأثیر ۱۹۷۴

جان کاساوتیس


۸- مک‌کیب و خانم میلر ۱۹۷۱

رابرت آلتمن


۹- بلای ناگهانی ۱۹۸۰

دنیس هاپر


۱۰- درود بر مریم ۱۹۸۵

ژان لوک گدار