«روزی روزگاری ، یک مرد و یک زن در اصفهان عاشق هم بودند. توسط زیبایی های مساجد شگفت زده و به واسطه ی جذابیت هایشان ، نسبت به همدیگر هیجان زده بودند. آن ها متوجه شده بودند که معماری مساجد با توجه به تمایلات شهوانی آن ها پایه ریزی شده است.»


این فیلم کوتاه در سال ۱۹۷۶ و با بازی علی رفیعی در اصفهان ساخته شده است.


زنی از فرانسه و مردی از ایران در مسجد شاه اصفهان درباره ی معماری صحبت می کنند ، مرد ایرانی شعر فارسی می خواند و به فرانسه ترجمه می کند و زن فرانسوی شعری به فرانسوی می خواند ، زن فرانسوی درباره ی مینیاتور فارسی صحبت می کند. گشت و گذار اگنس واردا در هنر فارسی در ایران، باعث تصادم دو نگاه به این هنر شده است.نگاه فرانسوی (غربی) و نگاه ایرانی (شرقی) هر چند این نگاه در فیلم نمود چندانی ندارد چون حتی مرد ایرانی هم رنگ و بویی غربی به خود گرفته است. واردا در معماری مسجد شاه، تصاویری شهوت انگیز می بیند. برای زن فرانسوی،

گنبدهای مساجد استعاره ای از سینه ی زنان و مناره تجسمی از آلت جنسی مردانه است. براساس همین نگاه است که ما در هنگام شنیدن صدای سخنان عاشقانه-جنسی زن و مرد درباره ی اندام های همدیگر، تصاویری از معماری مسجد می بینیم. تنها جایی که مرد ایرانی هویتی ایرانی می یابد جایی است که بیتی از حافظ می خواند:

هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار

هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش


اما در اینجا هم برداشت زن فرانسوی برداشتی اروتیک است.در این فیلم شش دقیقه ای واردا نگاهی هم به مینیاتور فارسی دارد و آن را از دید غربی خود بررسی می کند. او در این مینیاتورها به دنبال زوجی در کنار هم و در اصطلاح خود واقعی است. اما به ندرت می تواند در مینیاتورها زن و مردی کنار هم بیابد.در مجالسی که در این آثار نقش شده ، مردان را در بین مردان و زنان را با زنان نشان می دهد.در انتهای فصل مینیاتور واردا می گوید:

هنر فارسی از لذت زیاد به رنج زیاد حرکت می کند.

در انتها واردا ، معماری مسجد شاه را ازدواجی بین آسمان آبی و موزاییک آبی توصیف می کند که تقاطعی است برای برخورد هنر روحانی و هنر دنیایی ، همانگونه که این فیلم کوتاه، خود برخوردی است بین دو نگاه متفاوت نسبت به این هنر. تماشای این فیلم برای شنیدن و تفکر با دیدگاهی تازه نسبت به هنری آشنا برای هر ایرانی قطعا جذاب خواهد بود.